لیست قیمت نرم افزار پخش مویرگی شریف

 نسخه جامعنسخه متوسطنسخه ساده
قیمت35،000،000 تومان27،000،000 تومان21،000،000 تومان
پنل حسابداری
پنل خزانه داری
پنل انبار و انبارداری
پنل خرید
پنل فروش
پنل حقوق و دستمزد
پنل گزارشات جامع
نمودار
پنل صورت معاملات فصلی
نقشه - ثبت فاکتور
نفشه - پنل ردیابی پرسنل
پنل فروش تلفنی
داشبورد
بکاپ اتوماتیک
بکاپ دستی
تعریف دوره ویزیت
تعریف اهداف فروش
تعریف فرمول تخفیفات
پلکان تخفیف تسویه
تعداد کاربر سیستمینا محدودنامحدود10 کاربر
تعداد کاربر اندروید10 کاربر و قابل افزایش5 کاربر و قابل افزایش2 کاربر و قابل افزایش
نسخه اپلیکیشن بازاریابورژن حرفه ایورژن حرفه ایورژن معمولی
پرداخت وام
مدت پشتیبانی رایگانیکسال6 ماه3 ماه